pl en de
 
ŁYŻKI WYCISKOWE
Łyżki do bezzębia częściowego
Góra
nr 1, 2, 3
Łyżki do bezzębia częściowego
Dół
nr 1, 2, 3
Łyżki do bezzębia całkowitego
Góra
nr 1, 2, 3
Łyżki do bezzębia całkowitego
Dół
nr 1, 2, 3
Łyżki do bezzębia z uzębieniem przednim
Góra
nr 2, 3
Łyżki do bezzębia z uzębieniem przednim
Dół
nr 2, 3
Łyżka dziecięca
Góra
nr 1, 2
Łyżka dziecięca
Dół
nr 1, 2
Łyżka obrotowa
 
Łyżki połówkowe
Lewa
nr 1, 2, 3
Łyżki połówkowe
Prawa
nr 1, 2, 3
05-075 WARSZAWA ul. Napierskiego 12 tel/fax: 022 773 51 53, 022 610 36 87, 022 831 36 12
www.konopka3.com biuro@konopka3.com