pl en de
Wszystkie paski
pakowane po 30 szt.
TŁOCZONE
stary typ (IVORY)
Grubość
0,045 mm
Grubość
0,038 mm
Dziecięce
nr 301
Dziecięce
nr 1301
Dziecięce
nr 302
Dziecięce
nr 1302
Małe
nr 31
Małe
nr 131
Średnie
nr 32
Średnie
nr 132
Duże
nr 33
Duże
nr 133
  Asortyment
nr 30
Asortyment
nr 130
TŁOCZONE PASKI DO FORMÓWEK
TŁOCZONE
nowy typ
Grubość
0,045 mm
Grubość
0,038 mm
Grubość
0,030 mm
Przedtrzonowce
nr 21
Przedtrzonowce
nr 121
Przedtrzonowce
nr 221
Przedtrzonowce
nr 22
Przedtrzonowce
nr 122
Przedtrzonowce
nr 222
Przedtrzonowce
nr 28
Przedtrzonowce
nr 128
Przedtrzonowce
nr 228
Trzonowce
nr 23
Trzonowce
nr 123
Trzonowce
nr 223
Trzonowce
nr 24
Trzonowce
nr 124
Trzonowce
nr 224
Trzonowce
nr 29
Trzonowce
nr 129
Trzonowce
nr 229
  Asortyment
nr 20
Asortyment
nr 120
Asortyment
nr 220
TŁOCZONE
nowy typ
Grubość
0,045 mm
Grubość
0,038 mm
Grubość
0,030 mm
Trzonowce
nr 25
Trzonowce
nr 125
Trzonowce
nr 225
Trzonowce
nr 26
Trzonowce
nr 126
Trzonowce
nr 226
Trzonowce
nr 27
Trzonowce
nr 127
Trzonowce
nr 227
PASKI W ROLCE
Pakowane po 1 szt.: 1 mb szerokości 5 mm lub 7 mm
05-075 WARSZAWA ul. Napierskiego 12 tel/fax: 022 773 51 53
www.konopka3.com biuro@konopka3.com